خدمات پشتیبانی شرکت فاواموج:

خدمات تخصصی در حوزه زیرساخت شبکه:

- نگهداری انواع تکنولوژیها و پروتکلهای شبکه‌های سوئیچینگ، روتینگ و بیسیم شامل تکنولوژیهای LAN/WAN، WLAN، Campus Network و TCP/IP
- نگهداری از Campus LAN با راه حل Wireless به صورت UWN(Unified Wireless Network)
- نگهداری از راه حلهای Load Balancing و SSL Offloading جهت ایجاد تعادل بار ترافیک کاربران به سرورها و تعادل بار در ارتباطات بین سرورها در داخل دیتا سنتر

خدمات تخصصی سرویس‌های شبکه:

DHCP, IIS Server, FTP Server, DNS Server, VPN, RRAS, Active Directory Domain Controller, ...

خدمات تخصصی در حوزه امنیت شبکه:

- پشتیبانی از راه حلهای امنیتی تشخیص هویت شبکه (IBNS) با استفاده از 802.1x, Mab, PEAP
- پشتیبانی از تکنولوژیهای امنیت لایه 2 شامل AAA, SSH, Port Security, DHCP Snooping, DAI (Dynamic ARP Inspection), IP Source Gaurd
- پشتیبانی از راه حلهای    Tacacs+ برای کنترل دسترسی مدیران شبکه به تجهیزات شبکه، Radius و Cisco Secure Access Control Server(ACS)
- پشتیبانی از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) با بهره گیری از آخرین تکنولوژی‌های موجود
- پشتیبانی از راه حلهای حفاظت از اطلاعات و امنیت دسترسی و تبادل اطلاعات به استفاده از تصدیق هویت چند عاملی به صورت 2FA و OTP برای SSLVPN و یا در دسترسی کاربران به سیستم‌ها و سرورها با استفاده از Token سخت افزاری یا نرم افزاری
- پشتیبانی از پالیسی دسترسی داینامیک برای اعمال پالیسی برای گروههای کاری مختلف برای برقراری ارتباط راه دور امن با استفاده از SSLVPN
- پشتیبانی از سیستم‌های تشخیص و مقابله با حملات شبکه ای (NIDS/NIPS) با قابلیت مانیتورینــــگ
- نگهداری از راه حلهای Admin Auditing
- پشتیبانی از راه حل Identity Service Engine در ارتباطات کاربران شبکه LAN و WLAN و VPN و پروفایل نمودن تجهیزات متصل به شبکه و امکان تعریف پالیسی بر مبنای آن و انجام عملیات Posture برای اعمال پالیسیهای امنیتی مورد نظر سازمان

خدمات تخصصی در حوزه زیرساخت سرورها:

- تکنولوژیهای وابسته به سرور شامل نگهداری سرورهای مجازی بر اساس تکنولوژیهای Virtualization  (در شبکه و دیتاسنتر) با استفاده از ESX Server و ...

خدمات تخصصی ابزارهای مدیریت و مانیتورینگ شبکه:

- نگهداری از انواع پروتکلهای مدیریت و مانیتورینگ شبکه شامل SNMP، Logging، SLA و ...
- مدیریت شبکه‌های بیسیم UWN با استفاده از Cisco Wireless Control System (WCS)  و Cisco Wireless Location Server
- نگهداری و بهره برداری از نرم افزارهای مدیریت و مانیتورینگ سخت افزارهای شبکه مبتنی بر محصولات Open source و Commercial
- نگهدرای و بهره برداری از سیستم‌های پیشرفته مدیریت و مانیتورینگ و سیستم‌های اعلام خرابی در سرویس‌های شبکه مبتنی بر بسته‌های کارآمد Open Source و Commercials
- نگهداری و بهره برداری از سیستم‌های متمرکز ثبت و ذخیره وقایع شبکه ای (Central Log server) با امکان جستجو و گزارش گیری از وقایع ثبت شده
- نگهداری و بهره برداری از سیستم‌های سنجش کیفیت شبکه بر اساس معیارهایی چون Packet Loss ، RTT ، IP SLA ...  بطوری که کیفیت ارتباطات شبکه ای را در هر زمان با امکان ذخیره و بازنمایش اطلاعات گذشته ممکن سازد.

خدمات تخصصی در حوزه تکنولوزیهای WAN و سرویسهای Service Provider:

- پشتیبانی از سرورهای فیلترینگ، Proxy Server و Cache Server
- پشتیبانی از راه حلهای Internet Caching به صورت Transparent در سطح Carrier
- پشتیبانی از ابزارهای مدیریت پهنای باند جهت کنترل پهنای باند دسترسی کاربران به اینترنت و ایجاد پالیسیهای مختلف کنترل پهنای باند برای گروههای مختلف کاری و یا بر اساس درجه اهمیت پروتکلهای مختلف به کار برده شده در شبکه
- پشتیبانی از راه حلهای ایجاد افزونگی و توزیع ترافیک شبکه با استفاده از ابزارهای Load Balancing /Sharing
- نگهداری و بهینه سازی ارتباطات WAN با بهره گیری از ابزارهای WAN Optimization & Acceleration  
- نگهداری از راه حلهای پیاده سازی شده برای ارتباط امن WAN

خدمات تخصصی سیستم‌های IP Telephony:

- پشتیبانی از سیستمهای IP Telephony با استفاده از مرکز تلفن سیسکو (Cisco Call Manager) و Cisco Call Manager Express
- پشتیبانی از راه حلهای Unified Communication

  • خروجی PDF
درباره فاواموج

شرکت فاواموج (سهامی خاص)

تلفن: 89341000 - 021
آدرس الکترونیکی: info@favamouj.com

صفحات منتخب